Η αποστολή μας ξεκινά από εσένα!
To να βρεις μια δουλειά που αγαπάς είναι πολύ δύσκολο, δεν θα έπρεπε όμως να είναι!
Ιδρύσαμε τη Webster το 2014 με μοναδικό στόχο να φτιάξουμε το εργασιακό περιβάλλον που εμείς θα θέλαμε να δουλεύουμε.

Responsibilities

 • Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου.
 • Ανάπτυξη πελατολογίου.
 • Διαχείριση καθημερινών εργασιών υποστήριξης.
 • Επικοινωνία με την ομάδα μέσω Project Management λογισμικού.
 • Παρουσία σε σεμινάρια και εκθέσεις.
 • Διοργάνωση meetings και focus groups.

Must have requirements

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης.
 • Ηγετικές δεξιότητες και ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη χρήση Η/Υ και smartphone.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικότητα.
 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα.

Nice to have skills

 • Πτυχίο ΑΕΙ.
 • Επιπλέον ξένες γλώσσες.

Benefits

 • Σταθερός μισθός με επιπλέον bonus.
 • Δυνατότητα full-time και part-time απασχόλησης.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση με δωρεάν πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων.

Πόσα χρόνια εμπειρία έχεις;
0-5 χρόνια5-10 χρόνια10+ χρόνια

Ημερομηνία γέννησης: