Βασικές αρχές του marketing και του product development σε ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα και προσαρμοσμένες στις συνθήκες του σήμερα.
Key Points:
  • Value Proposition
  • Idea/Solution fit
  • SWOT analysis
  • Product/Market fit
  • Competitive Matrix
  • MVP
  • Business Model Canvas

Σε ποιούς απευθύνεται;
Σε όποιον ξεκινάει σήμερα μια επιχείρηση ή θέλει να κάνει pivot σε μια υπάρχουσα.

Πλεονεκτήματα
Συμπυκνωμένη γνώση σε ένα απλό και κατανοητό ταχύρυθμο course.

Διάρκεια : 4 συναντήσεις

Δείτε επίσης